DomIS aplikacija namijenjena je optimizaciji poslovnih procesa, povećanju efikasnosti, organizaciji i praćenju zdravstvene njege korisnika u domovima za starije i nemoćne osobe.

App screen

ZAŠTO DOMIS?

Aplikacija je jednostavna za korištenje i prilagodljiva potrebama svakog doma.

EFIKASNOST

Aplikacija omogućava uštedu vremena, brži rad, bolje praćenje i uvid u procese.

TEMELJENA NA ISKUSTVU

Aplikacija je rađena prema uputama iskusnih djelatnika domova sa ciljem podizanja produktivnosti poslovanja.

KOMPLETNA ZDRAVSTVENA NJEGA

Aplikacija omogućava organizaciju i praćenje kompletne zdravstvene njege korisnika doma.

WEB APLIKACIJA

Aplikacija je potpuno u cloud servisu, što omogućuje jednostavno korištenje u svakom trenutku.
iPhone Handheld

ŠTO SVE APLIKACIJA OBUHVAĆA?

MODULI

Glavne komponente aplikacije su:
→ PRIJEMNA SLUŽBAIzrada zahtjeva za prijem, Lista čekanja, Matična knjiga svih korisnika,
→ SOCIJALNI RADPraćenje rada socijalnog radnika, praćenje socijalnih aktivnosti unutar doma: Dnevnik socijalnog radnika, Individualni plan rada, Evidencija aktivnosti slobodnog vremena, Godišnji i mjesečni plan rada,
→ STACIONAREvidencija kompletne zdravstvene njege: Evidencije terapija, Sestrinska anamneza, Planovi procesa gerijatrijske njege, Protokoli prehrane, Kategorizacija korisnika, Medicinsko-tehnički i dijagnostički postupci, Evidencija primopredaje...,
→ EVIDENCIJA ODSUTNOSTIPraćenje ulaza/izlaza korisnika doma.,
što omogućuje adekvatno praćenje evidencije korisnika, lakše kreiranje statističkih podataka i osigurava da su svi podaci dokumenitrani i zaštićeni.

STATISTIKA

Izrada statističkih izvještaja prema važećoj zakonskoj regulativi.

UŠTEDA

Aplikacija uvelike utječe na financijske uštede i optimizaciju poslovnih procesa. Smanjuju se troškovi potrošnog materijala, održavanja hardvera čime i vi dajete svoj doprinos očuvanju okoliša.

SISTEMATIZACIJA PROCESA

Aplikacija omogućava sistematizaciju procesa i dokumenata za poslove evidencije korisnika doma. Svi dokumenti i izvješća pohranjeni su na jednom mjestu, što omogućuje bolju preglednost i nema dupliciranja podataka.

Reference

Dom za starije i nemoćne osobe Aura Centar, Kloštar Ivanić

Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka, Zagreb

Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Zagreb

Obiteljski dom za starije i nemoćne Gorupić, Otok

Dom za starije i nemoćne osobe Mirna dolina, Belovar

Obiteljski dom Nino, Zagreb

Dom za starije i nemoćne Stepinčev dom, Cugovec

Dom za odrasle osobe Sv. Nedelja, Nedešćina

Dom za starije i nemoćne osobe Svjetlost, Sisak

Ustanova Svjetlost, Sisak

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Varaždin

Dom za starije i nemoćne osobe Villa Brezovica, Brezovica

Dom za starije i nemoćne osobe Zlatno doba, Gornja Pušća

 

 

 

"APLIKACIJA JE RAĐENA U SKLADU S PRAVILNICIMA I UPUTAMA CENTRA ZA GERONTOLOGIJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAMPAR"

Kontakt

Slobodno nas kontaktirajte ili pošaljite upit da ste zainteresirani za aplikaciju, a mi ćemo Vam se javiti u kratkom periodu.

Kontakt info

info@factory-x.hr
+385(0)40313420
Factory X d.o.o.
N. Tesle 28, Pribislavec